داستان اسباب بازی فکری جیمینو، اسباب بازی جیمی و نینو