نقش جیمینو در پرورش خلاقیت کودکان و حضور در جشنواره برند محبوب